Tekrarlayan Gebelik Kaybı ESHRE 2017  Bildiri Önerileri

Temmuz 2017’de ESHRE, tekrarlayan gebelik kaybı tanı ve tedavi algoritmalarıyla ilgili bir rehber yayınladı. Bu rehber günümüzde tekrarlayan gebelik kaybı nedenlerinin konulması ve tedavi planının yapılmasında ciddi yol gösterici bir rehber gibi görünmektedir. Özetini sizinle paylaşmak istedim. Tam metni ESHRE’nin WEB sayfasında bulabilirsiniz.

Tekrarlayan gebelik kaybı tanımı iki ve daha fazla (2 ≤) gebelik kaybı olarak tanımlanmıştır.

Önerilerin yanlarında güç derecesi (güçlü/koşullara bağlı/Uzman görüşü) ve kanıt düzeyi (+/++/+++/++++) belirtilmiştir.

 
Öneriler

Güç

Kanıt düzeyi

Risk Faktörleri

Hastaların gebelik kaybına stresin neden olmadığı bildirilmelidir.

Güçlü

+

Kadınlarda en az düşük görülme yaşı 20-35 arasıdır.

Güçlü

++

Kadınların 40 yaş sonrası düşüklerin arttığı konusunda bilgilendirilmelilerdir.

Güçlü

++

Tekrarlayan düşükleri olan çiftlerin sigaranın canlı doğum üzerine negatif etkisi konusunda bilgilendirilmesi ve sigarayı bırakmaları önerilir.

Uzman Görüşü

Kadınların obez olması veya aşırı zayıf olması canlı doğum ve genel sağlık üzerine negatif etkisi olduğu konusunda çiftler bilgilendirilmelidir.

Güçlü

++

Kadınlar normal vücut kitle indeksine ulaşmak için çaba göstermelilerdir.

Uzman Görüşü

 

Tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftlere alkol kullanımının gebelik kaybı ve gebelikte fetal alkol sendromu için risk olduğu bilgilendirilmelidir.

Güçlü

++

Tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftlerin alkol kullanımı kısıtlanmalıdır.

Uzman Görüşü

 

Araştırma

Tekrarlayan gebelik kaybı sayısı ve kadının yaşı temel belirleyici faktördür.

Güçlü

+++

Düşük dokusundan genetik araştırma rutin olarak önerilmemektedir fakat açıklama amaçlı önerilebilir.

Koşullara Bağlı

++

Genetik analiz yapılacaksa array CGH metodu anneden kontaminasyonu azaltmak için önerilmektedir.

Güçlü

++

Tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftlere karyotipleme rutin önerilmemektedir. Bireysel risk hesaplanması sonrası gerçekleştirilebilir.

Güçlü

++

Taşıyıcı olma durumunda çiftlere yapısal kromozom bozukluğu taşıyıcısı olmanın canlı doğuma uzun zamanlı etkisinin iyi olduğu bildirilmelidir (2 yıl içerisinde canlı doğum oranı % 71).

Güçlü

++

Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlara kalıtsal trombofili taraması yapılması önerilmemektedir.

Koşullara Bağlı

+++

Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlara antifosfolipit antikor (Lupus Antikoagulan ve antikardiolipin IgG/M bakılması önerilmektedir.

Güçlü

++

Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda antibeta2 glikoprotein bakılabilir.

Uzman Görüşü

 

Tekrarlayan gebelik kaybında anti-histokompatibilite antikor bakılması önerilmemektedir.

Koşullara Bağlı

++

Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda HLA tanımlanması klinik uygulamada önerilmemektedir. Sadece HLA klas II tanımlanması (HLA-DRB1*15, DRB1*07 and HLA-DQB1*0501/2) erkek çcocuk doğumundan sonra sekonder Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda belirleyici amaçlı önerilebilir.

Koşullara Bağlı

++

Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda sitokin testi klinik uygulamada önerilmemektedir.

Güçlü

++

Sitokin polimorfizmi bakılması Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda önerilmemektedir.

 

Antinüklear antikor (ANA) testi açıklayıcı sebeplerden dolayı düşünülebilir.

Koşullara Bağlı

++

Tekrarlayan gebelik kaybında doğal öldürücüler (NK) hücre testi önerilmemektedir.

Güçlü

+

Anti-HLA antikor testi Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda önerilmemektedir.

Güçlü

+++

Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda tiroit taraması (TSH ve Anti-TPO) önerilmektedir.

Güçlü

+++

Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda normal olmayan TSH ve TPO-Antikor seviyeleri T4 ile takip edilmelidir.

Güçlü

+++

PCOS değerlendirilmesinde açlık insülin ve glikoz bakılması Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda bir sonraki gebelik sonuçlarını düzeltmediğinden önerilmemektedir.

Güçlü

++

Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda prolaktin bakılması hiperprolaktinemiye bağlı klinik bulgu yoksa (oligo/amenore) önerilmemektedir.

Koşullara Bağlı

++

Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda over rezerv testleri önerilmemektedir.

Güçlü

++

Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda luteal faz yetmezlik testi önerilmemektedir.

Güçlü

++

Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda androjen testi önerilmemektedir.

Güçlü

++

Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda LH testi önerilmemektedir.

Güçlü

+

Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda plazma homosistein seviyesi ölçülmesi rutin olarak önerilmemektedir.

Güçlü

+

Tekrarlayan gebelik kaybı olan tüm kadınlara hem uterin anatomi hem de konjenital uterin anomali tespit etmek için pelvik ultrason değerlendirilmesi önerilmektedir.

Güçlü

++

Uterusu, uterin septumu ve bicornuat uterusu değerlendirmede yüksek sensitivite ve spesifisiteye sahip 3-D transvajinal ultrason tercih edilebilir.

Koşullara Bağlı

++

Sonohisterografi uterin malformasyonların tanımlanmasında HSG’den daha güvenilirdir. 3D olmadığında uterin morfolojinin veya tubal açıklığın değerlendirileceğinde kullanılabilir.

Koşullara Bağlı

++

Eğer Müllerian uterin anomali tespit edilirse, böbrek ve idrar yolu değerlendirilmesi önerilmektedir.

Koşullara Bağlı

++