Çocuk istemi ile başvuran çiftlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır ve çiftlerin yaklaşık % 15’i bu nedenle tedaviye başlar.

Bir yıl korunmasız ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmamasında infertilite denir ve çocuk isteyen çiftlerin ortalama % 10-15’ini oluşturur. Fekundabilite korunmaksızın bir siklusta gebeliğin oluşma ihtimalidir ve 35 yaş altındaki bayanlarda bu oran % 20-25’dir. Daha önce gebeliği olmayana primer canlı doğumla sunuçlansın sonuçlanmasın en az bir gebelik öyküsü olupta gebe kalamamaya sekonder infertilite denir.

Nedenleri; 1. Erkek Faktör % 25-40

2. Kadın Faktör % 40-55

i.Ovulasyon bozuklukları % 30-40

ii.Tubal ve peritoneal faktörler % 30-40

iii. Uterin Patolojiler % 15

iv. Servikal Patolojiler % 5

3. Kadın + Erkek Faktörler % 10

4. Açıklanamayan İnfertilite % 10 

Kayseri Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner çocuk istemi ile gelen çiftlerin tanıyı ve nedeni doğru ortaya koyduktan sonra çocuk tedavisinin önemine dikkat çekmektedir. Tanı için yumurtalık rezervi ve yumurtanın çatlayıp çatlamadığı, rahmin ve tüplerin normal olup olmadığı ve sperm analizinin mutlaka yapılması gerekmektedir. Doğru tanı ve tedavi ile başarı şansı artış göstermektedir.